Yönetim


Dr. Öğr. Üyesi Barış BORU

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdürü - Başkan

Prof. Dr. Naci ÇAĞLAR

Rektör Yardımcısı - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gökhan ERGEN

Genel Sekreter - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Yakup KÖSEOĞLU

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı - Üye

Dr. Öğr. Üyesi Emir ERİŞİR

Yaşam Boyu Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı - Üye