OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI


340₺


ONLINE BAŞVURU

NELER BULACAKSINIZ ?

Bu makalede neler bulacaksınız?

 1. Okul Hemşiresi nedir?
 2. Okul Hemşiresi Uzmanı Nedir ?
 3. Okul Hemşiresi Uzmanı Sertifika Programı Nedir ?
 4. Okul Hemşiresi Uzmanı Sertifika Programı Eğitim İçeriği ve Süresi
 5. Okul Hemşiresi Uzmanı Sertifika Programına Kimler Katılmalıdır ?
 6. HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ
 7. 11 Eylül 2020 CUMA ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Göre OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU HALE GELMİŞTİR.


  ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİEğitim Programı 150 Ders Saati içeriğinde oluşmaktadır , Program sonunda 40 Soruluk Online Sınava yapılanmaktadır , Programın  Tamamı Uzaktan Eğitimdir.


NEDİR


Programın Amacı :


Katılımcıların, 0-17 yaş çocuklar ile ilgili tutumları kazanmaları, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm ilgili eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmesini sağlamaktır.
0-17 yaş çocuklarının fiziki, psiko-motor, sosyal, zihinsel, cinsel gelişmelerinin istenilen düzeyde gelişmesi için kursiyerlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak.
Aileye 0-17 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olmasını sağlamak


Okul Hemşiresi Sorumlulukları :

1) Görev yaptığı okulda okul sağlığı hizmetleri ile ilgili sorunları, gereksinimleri saptar ve okul idaresine bildirir.
2) Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlar.
3) Sağlık biriminin malzeme ihtiyaç listesini tespit eder ve okul idaresine bildirir.
4) Okula her yeni katılan öğrencinin sağlık durumunun değerlendirilmesinde ve öğrencilerin düzenli olarak periyodik fiziki muayenelerinde görev alır ve sağlık durumunu kaydeder.
5) Hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve okul çalışanının, hekim istemi doğrultusunda tedavi ve bakıma yönelik hemşirelik hizmetlerini planlar, uygular, değerlendirir ve hemşire gözlem formuna kayıt eder.
6) Okul sağlık ekibiyle birlikte okulda düzenli olarak gerçekleştirilen bağışıklama ve sağlık taramalarında görev alır.
7) Okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları (okul çevresi, oyun alanı, su sağlanması, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, kazalara neden olabilecek durumlar, sınıfların büyüklüğü vb.) kontrol eder, değerlendirir ve okul idaresini bu konuda bilgilendirir.
8) Okulda öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda olumlu davranışların kazandırılması amacıyla Sağlık Eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs.) faaliyetleri planlar ve yürütür.
9) Okulda yapılan ruh sağlığı çalışmaları (madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranışlar vs.) sonucunda sorun saptanan öğrenci, öğretmen ve ailesi arasında işbirliğini sağlar ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını yürütür.
10) Okul kantininde görev alan personelin kişisel hijyen, kantin hijyeni ve gıda güvenliği gibi konularda sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.
11) Okul temizliğini yürüten personele tuvalet temizliği, sınıf temizliği gibi konularda sağlık eğitimi yapar ve onları denetler.
12) Okul mutfağında görev alan personele kişisel hijyen, mutfak hijyeni ve besinlerin satın alınmaları, saklanmaları, işleme, işlendikten sonra saklama konularında sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.
13) Düzenli periyodik olarak okulun sağlık raporunu oluşturur ve okul idaresine bildirir.
14) Öğrencilerin fiziksel ve psikolojik potansiyellerini fark edip ortaya koymalarını sağlamak, özgüvenlerini geliştirmek amacı ile okulda görev alan öğretmenler, öğrenci ve aile arasında koordinasyonu sağlar.
15) Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine sağlık danışmanlığı yapar. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlar ve sağlık danışmanlığını yürütür.
16) Kazalardan korunma ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinde, öğrenci, aile, okul yönetimi ve eğitimcilerle işbirliği içerisinde çalışır.

Kimler Katılmalıdır :

Bu programa, tüm kamu ve özel sağlık kuruluşlarında çalışan ve kuramsal/klinik eğitimde rol alan, Orta Öğretim Hemşireler , Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi gibi okulların ilgili bölümünden ortaöğretim, önlisans, lisans ya da yüksek lisans mezunu kişiler katılabilir.


İÇERİK


Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı’na göre hemşirelik 32 branşa ayrıldı. Bu branşlar arasında “okul hemşiresi” de yer alıyor. Okul hemşireleri hastane yerine okullarda görev yapacak.

Öğrencilerin ve okul personelinin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan okul hemşireleri, Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması ve sağlık birimi malzeme ihtiyaç tespiti konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlayacak.

Okul hemşiresi okula yeni gelen öğrencilerin sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesinden, öğrencilerin 6 aylık periyodik sağlık taramalarının (görme, işitme, ağız-diş sağlığı, büyüme ve gelişme, ruh sağlığı vs. taramaları) planlanmasından, öğrenci ve okul çalışanlarının sağlık kayıtlarının tutulmasından sorumlu olacak.

Hastalanan ve acil müdahale gerektiren öğrenci ve personelin doktor istemiyle tedavisi ve bakımıyla ilgilenecek, değerlendirmeleri hemşire gözlem formuna kaydedecek.

Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine sağlık danışmanlığı yapacak. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlayacak ve sağlık danışmanlığını yürütecek.

Okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları kontrol edecek. Cinsel eğitim ve ruh sağlığı hizmeti verilecek.

Okul hemşiresi öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve olumlu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için Sağlık Eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs. gibi) faaliyetlerini yürütecek.

Okulda yürütülen ruh sağlığı çalışmalarının (madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, öğrenme bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranış ve saldırganlık vs.) sonucunda sorun saptanan öğrencilerin, öğrenci-öğretmen-aile irtibatını sağlamak ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını yapmakla görevli olacak.


HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Eğitim İçeriği


 • EĞİTİM KURUMLARINDA PANDEMİ DÖNEMİ
 • PANDEMİ SÜRECİ ÇOCUKLARDA PSİKOLOJİK ETMENLER
 • OKULLARDAN ALINMASI GEREKEN PANDEMİ ÖNLEMLERİ
 • ZOR HASTALARLA İLETİŞİM
 • GENÇLER İÇİN GELİŞİM TEMELLİ ETKİNLİKLER
 • GENÇLİĞİN GÜNÜMÜZDEKİ KÜLTÜREL YAPISI
 • MAHREMİYET EĞİTİMİ
 • EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK
 • UYUMSUZ ÇOCUKLAR EĞİTİMİ
 • ÇOCUKLAR İLE İLETİŞİM MODÜLÜ 1-2-3
 • 0-17 YAŞ SOSYAL GELİŞİM EĞİTİMİ
 • OKUL SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
 • BULAŞICI HASTALIK KONTROLÜ
 • OKULLARDAKİ KORUYUCU HİZMETLER
 • İLK YARDIM VE ACİL BAKIM
 • OKUL HİJYENİ EĞİTİMİ
 • EĞİTİM VE ÖĞRETİM BİLGİSİ
 • EĞİTİM VE ÖĞRETİMİN SAĞLANMASI
 • İLETİŞİM VE ETKİLEŞİM
 • ÖĞRETİME HAZIRLIK
 • SUNU HAZIRLANMASI VE SUNUM YAPILMASI
 • ANDROGOLOJİ EĞİTİMİ
 • ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME
 • EĞİTİM YÖNETİMİ
 • TEKNOLOJİK ÖĞRETİM
 • HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
 • ÖZGÜVEN VE STRES
 • SOSYAL PSİKOLOJİ
 • VERİMLİLİK YÖNETİMİ
 • HEMŞİRELİKTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
 • HEMŞİRELİKTE ÖĞRETİM
 • HEMŞİRELİK BİLİŞİMİ
 • HEMŞİRELİKTE YÖNETİM
 • HEMŞİRELİKTE PERFORMANS DEĞERLENDİRME
 • HASTA HAKLARI VE HASTA MEMNUNİYETİ
 • HEMŞİRELİKTE ETİK
 • HEMŞİRELİK HİZMETLERİ YÖNETİMİ
 • HASTA VE ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ
 • SAĞLIK KURUMLARINDA HİJYEN
 • SAĞLIK KURUMLARINDA İLETİŞİM

BU SERTİFİKA PROGRAMI KESİNLİKLE İŞ GARANTİSİ VERMEZ, KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM AMAÇLIDIR , HERHANGİ BİR ÜNVAN VEYA MESLEK STATÜSÜ VERMEZ.e-Devlet Sertifika Sorgulama

HEMEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖNEMLİ NOT:
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ (SAYEM) SADECE BELGELENDİRME HİZMETİ YAPMAKTADIR. KESİNLİKLE İŞ GARANTİSİ VERMEZ!

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ:
 • Eğitim uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleşmekte olup, dersler ve sınavlar internet üzerinden yapılacaktır.
 • Derslerin işlenişinde Uzaktan Eğitim Yönetmeliği geçerli olacaktır.
 • Katılımcılar Türkiye'nin her yerinden katılabilir.
 • Eğitim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında tüm ders videoları 7/24 açık olup dileğiniz zaman aralığında istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
 • Eğitim başladığında kullanıcı adı ve şifre mesaj yoluyla iletilmektedir.
 • Her ders öğretim üyesi tarafından sunulurken bir yandan dersin powerpoint sunusu ekranda gözükmektedir.
 • Sınavlar internet üzerinden, Avrupa Online Sınav Uygulama Kriterlerine göre gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim ve sınav 1 ay sürecektir. Eğitim ve sınavların bu süre zarfında gönderilmesi gerekmektedir.
 • Her adayın 3 sınav hakkı vardır.
 • Sınavda 60 ve üzeri alan adaylarımız sertifika almaya hak kazanacaktır.
 • Eğitim sonunda katılımcılara, "Sertifika Belgesi" verilecektir.
 • Sertifika eğitim bitiş tarihinden sonraki 15 iş günü içerisinde kargo olarak gönderilmektedir.
 • Sertifikalar kargoya alıcı (aday tarafından) ödemeli gönderilecektir.

BAŞVURU HAKKINDA:
 • Herhangi bir mezuniyet şartı aranmayıp, bu sertifika eğitimine herkes başvurabilir.
 • Ön başvurusu olmayan adayların kayıtları kabul edilmemektedir.
 • Ön kaydınızı internet üzerinden ya da 0 264 606 0164 iletişim numarasını arayarak oluşturabilirsiniz.
 • Ödeme işlemini kredi kartı ve banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT:
BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ! LÜTFEN BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE İADE TALEBİNDE BULUNMAYINIZ!

OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ SERTİFİKA PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi
30 Eylül 2020

340 ₺


İLETİŞİM

  ( Mesai Saatler: 08:30 - 12:30 || 13:30 - 17:30 )
 • 0 264 606 0164 (Danışma Hattı)
 • 0538 044 64 55 (WhatsApp)

Hesap Sahibi : Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Şube Kodu/Adı : 1946/Sakarya Şubesi
IBAN : TR 3100 0100 1946 8905 4561 5009
Hesap Numarası : 1946-89054561-5009