OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI


390₺


ONLINE BAŞVURU

NELER BULACAKSINIZ ?

Eğitimi programının Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığa Bağlı Kurumlar ile herhangi bir ilişkisi yoktur , Sağlık Bakanlığı'nca onaylı eğitim belgesi verilmemektedir. Sağlık Bakanlığı eğitim yönergesi çerçevesinde düzenlenen bir eğitim programı olmayıp ve ÇKYS Portal'a işlenmesi mümkün değildir. Mesleki Gelişim Amaçlıdır.  

Bu makalede neler bulacaksınız?

 1. Okul Hemşiresi nedir?
 2. Okul Hemşiresi Uzmanı Nedir ?
 3. Okul Hemşiresi Uzmanı Eğitimi Programı Nedir ?
 4. Okul Hemşiresi Uzmanı Eğitimi Programı Eğitim İçeriği ve Süresi
 5. Okul Hemşiresi Uzmanı Eğitimi Programına Kimler Katılmalıdır ?
 6. HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ
 7. 11 Eylül 2020 CUMA ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ Göre OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU HALE GELMİŞTİR.


  ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİEğitim Programı 150 Ders Saati içeriğinde oluşmaktadır , Program sonunda 40 Soruluk Online Sınava yapılanmaktadır , Programın  Tamamı Uzaktan Eğitimdir.

NEDİR


Programın Amacı :

11 EYLÜL 2020 CUMA ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ’NE GÖRE OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ ZORUNLU HALE elen Okul Sağlığı hemşireliği için, Görevlendirilecek olan personelin niteliğinin arttırılması temel hedeftir. Okul Sağlığı Hemşireliği programı ile eğitime katılan kişiler, okul sağlığı amacı ve hedefleri doğrultusunda görev alacağı okullarda; 0-17 yaş çocuklar ile ilgili tutumları kazanmaları, eğitimcilik becerilerini etkin ve etkili şekilde kullanarak tüm ilgili eğitim süreçlerini yürütebilir hale gelmesini sağlamaktır. 0-17 yaş çocuklarının fiziki ve sosyal gelişiminin yanı sıra psiko-motor, zihinsel, cinsel gelişmelerinin istenilen düzeyde gelişmesi için kursiyerlere gerekli bilgi ve beceriyi kazandırarak ilgili takipleri gerçekleştirmesine katkıda bulunur. Ebeveynlerine 0-17 yaş konusunda rehberlik yapabilecek düzeyde bilgi ve beceriye sahip olarak gerekli konularda bilgi, öneri ve destekte bulunabilmelerine yardımcı olacaktır.

Okul Hemşiresi Sorumlulukları :

1) Görev yaptığı okulda okul sağlığı hizmetleri ile ilgili sorunları, gereksinimleri saptar ve okul idaresine bildirir.
2) Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlar.
3) Sağlık biriminin malzeme ihtiyaç listesini tespit eder ve okul idaresine bildirir.
4) Okula her yeni katılan öğrencinin sağlık durumunun değerlendirilmesinde ve öğrencilerin düzenli olarak periyodik fiziki muayenelerinde görev alır ve sağlık durumunu kaydeder.
5) Hastalanan veya acil müdahale gereken öğrenci ve okul çalışanının, hekim istemi doğrultusunda tedavi ve bakıma yönelik hemşirelik hizmetlerini planlar, uygular, değerlendirir ve hemşire gözlem formuna kayıt eder.
6) Okul sağlık ekibiyle birlikte okulda düzenli olarak gerçekleştirilen bağışıklama ve sağlık taramalarında görev alır.
7) Okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları (okul çevresi, oyun alanı, su sağlanması, çöplerin yok edilmesi, tuvaletler, ısıtma ve havalandırma, aydınlatma, kazalara neden olabilecek durumlar, sınıfların büyüklüğü vb.) kontrol eder, değerlendirir ve okul idaresini bu konuda bilgilendirir.
8) Okulda öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve sağlık konusunda olumlu davranışların kazandırılması amacıyla Sağlık Eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs.) faaliyetleri planlar ve yürütür.
9) Okulda yapılan ruh sağlığı çalışmaları (madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranışlar vs.) sonucunda sorun saptanan öğrenci, öğretmen ve ailesi arasında işbirliğini sağlar ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını yürütür.
10) Okul kantininde görev alan personelin kişisel hijyen, kantin hijyeni ve gıda güvenliği gibi konularda sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.
11) Okul temizliğini yürüten personele tuvalet temizliği, sınıf temizliği gibi konularda sağlık eğitimi yapar ve onları denetler.
12) Okul mutfağında görev alan personele kişisel hijyen, mutfak hijyeni ve besinlerin satın alınmaları, saklanmaları, işleme, işlendikten sonra saklama konularında sağlık eğitimlerini planlar, yürütür ve denetler.
13) Düzenli periyodik olarak okulun sağlık raporunu oluşturur ve okul idaresine bildirir.
14) Öğrencilerin fiziksel ve psikolojik potansiyellerini fark edip ortaya koymalarını sağlamak, özgüvenlerini geliştirmek amacı ile okulda görev alan öğretmenler, öğrenci ve aile arasında koordinasyonu sağlar.
15) Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine sağlık danışmanlığı yapar. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlar ve sağlık danışmanlığını yürütür.
16) Kazalardan korunma ve güvenlik önlemlerinin geliştirilmesinde, öğrenci, aile, okul yönetimi ve eğitimcilerle işbirliği içerisinde çalışır.

İÇERİK

ORTAOKUL VE ORTAÖĞRETİM KURUMLARI ÖZEL BARINMA HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ

Sağlık Bakanlığı’nca hazırlanan Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı’na göre hemşirelik 32 branşa ayrıldı. Bu branşlar arasında “okul hemşiresi” de yer alıyor. Okul hemşireleri hastane yerine okullarda görev yapacak.

Öğrencilerin ve okul personelinin sağlık hizmetlerinden sorumlu olan okul hemşireleri, Sağlık risklerinin erken tanılanması ve uygun girişimlerin planlanması, gereken önlemlerin alınması ve sağlık birimi malzeme ihtiyaç tespiti konusunda okul idaresiyle koordinasyonu sağlayacak.

Okul hemşiresi okula yeni gelen öğrencilerin sağlık ekibi tarafından değerlendirilmesinden, öğrencilerin 6 aylık periyodik sağlık taramalarının (görme, işitme, ağız-diş sağlığı, büyüme ve gelişme, ruh sağlığı vs. taramaları) planlanmasından, öğrenci ve okul çalışanlarının sağlık kayıtlarının tutulmasından sorumlu olacak.

Hastalanan ve acil müdahale gerektiren öğrenci ve personelin doktor istemiyle tedavisi ve bakımıyla ilgilenecek, değerlendirmeleri hemşire gözlem formuna kaydedecek.

Kronik hastalığı ve alerjileri olan öğrenciler için öğrencinin kendisi, aile ve öğretmenine sağlık danışmanlığı yapacak. Bulaşıcı hastalıkların önlenmesinde öğrenciler, aileleri ve öğretmenleri arasında koordinasyonu sağlayacak ve sağlık danışmanlığını yürütecek.

Okulda çevre sağlığını ilgilendiren durumları kontrol edecek. Cinsel eğitim ve ruh sağlığı hizmeti verilecek.

Okul hemşiresi öğrencilere doğru sağlık bilgilerinin aktarılması ve olumlu sağlık davranışlarının geliştirilmesi için Sağlık Eğitimi (temizliğin önemi, kazalar ve hastalıklardan korunma, ilkyardım, sigara ve alkolün zararları ve cinsel eğitim vs. gibi) faaliyetlerini yürütecek.

Okulda yürütülen ruh sağlığı çalışmalarının (madde bağımlılığı, yeme bozukluğu, dikkat bozukluğu, öğrenme bozukluğu, depresyon, anksiyete, antisosyal davranış ve saldırganlık vs.) sonucunda sorun saptanan öğrencilerin, öğrenci-öğretmen-aile irtibatını sağlamak ve ilgili durumda sağlık danışmanlığını yapmakla görevli olacak.


HEMŞİRELİK YÖNETMELİĞİ İÇİN TIKLAYINIZ

Eğitim İçeriği


 • Okul Sağlığı Hizmetlerinin Amacı ve Kapsamı
 • Okul Sağlığı Ekibi
 • Geliştirilen Yeni Okul Sağlığı Yaklaşımları
 • Okul Çocuklarında Büyüme ve Gelişmenin İzlenmesi
 • Ergenlik ile İlgili Sık Karşılaşılan Sorunlar
 • Görme Sağlığı
 • İşitme Sağlığı
 • Konuşma
 • Ağız Ve Diş Sağlığı
 • Taramalar
 • Sağlıklı Beslenme Önerileri
 • Fiziksel Etkinlik
 • Okullarda Sağlık Eğitimi
 • Hemşirenin Eğitimci Rolü
 • Sunum Hazırlama ve Sunum Teknikleri
 • Sigara, Alkol Ve Madde Kullanımı
 • Şiddetin Önlenmesi
 • Çocuk İstismarı Ve Yaklaşım
 • Aşılama Programları
 • Bulaşıcı Hastalıklarda Taşıyıcıların Araştırılması
 • Acil Durumlarda Yaklaşım (İlk Yardım Uygulamaları) 4 saat
 • Çocuklarda Görülen Bazı Yakınmaların İzlenmesi
 • Çocuklarda Sık Görülen Enfeksiyon Hastalıklarına Yaklaşım 4 saat
 • Beslenme ile İlişkili Hastalıklar
 • Çocuklarda Hijyen Uygulamaları
 • ( El Yıkama, Vücut Hijyeni, Bitlenme) 4 saat
 • Ergenlerde Bedensel Değişimler
 • Kalp Hastalığı Olan Çocuğun Okulda İzlemi
 • İnsuline Bağımlı Diabetes Mellitus (Tip 1 Diyabet)
 • Ayrılık Kaygısı Bozukluğu (Okul Korkusu)
 • Okul Başarısızlığı Nedenleri Ve Yaklaşım
 • Dikkat Eksikliği Ve Yıkıcı Davranış Bozuklukları
 • Dışa Atım Bozuklukları
 • Tik Bozuklukları
 • Kekemelik
 • Yeme Bozuklukları
 • Uyku Bozuklukları
 • Somatoform Bozukluklar
 • Çocuklarda Mahremiyet
 • Eğitimde Ahlak Ve Etik
 • Sağlıklı İletişim ve İletişim Teknikleri
 • Eğitim Ve Öğretim Bilgisi
 • Eğitim Ve Öğretimin Sağlanması
 • Öğretime Hazırlık
 • Eğitim Yönetimi
 • Eğitimde Teknolojinin Kullanımı
 • Androgoloji Eğitimi
 • Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme
 • İş sağlığı ve güvenliği temel eğitimi (yasa gereği)

BU SERTİFİKA PROGRAMI KESİNLİKLE İŞ GARANTİSİ VERMEZ, KİŞİSEL VE MESLEKİ GELİŞİM AMAÇLIDIR , HERHANGİ BİR ÜNVAN VEYA MESLEK STATÜSÜ VERMEZ.SERTİFİKA

E-DEVLET ÜZERİNDEN VERİLEN BELGE
FİZİKİ OLARAK VERİLEN BELGE

Eğitimi programının Sağlık Bakanlığı ve Bakanlığa Bağlı Kurumlar ile herhangi bir ilişkisi yoktur , Sağlık Bakanlığı'nca onaylı sertifika verilmemektedir. Sağlık Bakanlığı eğitim yönergesi çerçevesinde düzenlenen bir eğitim programı olmayıp ve ÇKYS Portal'a işlenmesi mümkün değildir. Mesleki Gelişim Amaçlıdır.

e-Devlet Sertifika Sorgulama

HEMEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖNEMLİ NOT:
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ (SAYEM) SADECE BELGELENDİRME HİZMETİ YAPMAKTADIR. KESİNLİKLE İŞ GARANTİSİ VERMEZ!

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ:
 • Eğitim uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleşmekte olup, dersler ve sınavlar internet üzerinden yapılacaktır.
 • Derslerin işlenişinde Uzaktan Eğitim Yönetmeliği geçerli olacaktır.
 • Katılımcılar Türkiye'nin her yerinden katılabilir.
 • Eğitim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında tüm ders videoları 7/24 açık olup dileğiniz zaman aralığında istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
 • Eğitim başladığında kullanıcı adı ve şifre mesaj yoluyla iletilmektedir.
 • Her ders öğretim üyesi tarafından sunulurken bir yandan dersin powerpoint sunusu ekranda gözükmektedir.
 • Sınavlar internet üzerinden, Avrupa Online Sınav Uygulama Kriterlerine göre gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim ve sınav 1 ay sürecektir. Eğitim ve sınavların bu süre zarfında gönderilmesi gerekmektedir.
 • Her adayın 3 sınav hakkı vardır.
 • Sınavda 60 ve üzeri alan adaylarımız sertifika almaya hak kazanacaktır.
 • Eğitim sonunda katılımcılara, "Sertifika Belgesi" verilecektir.
 • Sertifika eğitim bitiş tarihinden sonraki 15 iş günü içerisinde kargo olarak gönderilmektedir.
 • Sertifikalar kargoya alıcı (aday tarafından) ödemeli gönderilecektir.

BAŞVURU HAKKINDA:
Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT:
BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ! LÜTFEN BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE İADE TALEBİNDE BULUNMAYINIZ!

OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ EĞİTİM PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi
26 Mart 2021

390 ₺


İLETİŞİM

  ( Mesai Saatler: 08:30 - 12:30 || 13:30 - 17:30 )
 • 0 264 606 0164 (Danışma Hattı)
 • 0549 694 54 00 (WhatsApp)

Hesap Sahibi : Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Şube Kodu/Adı : 1946/Sakarya Şubesi
IBAN : TR 3100 0100 1946 8905 4561 5009
Hesap Numarası : 1946-89054561-5009