Servis Aracı Şoförü


Yönetimin Tarafsızlık Taahhütü İtiraz ve Şikayet BAŞVURU YAP

17UY0328-3/Servis Aracı Şoförü - Seviye 3-(rev.00)

SAYEM tarafından organizasyonu yapılan Servis Aracı Şoförü Mesleki Yeterlilik Sınavları; 17UY0328-3/Servis Aracı Şoförü - Seviye 3-(rev.00)'e göre gerçekleştirilmektedir. Bu ulusal yeterlilik iki birimden oluşmaktadır:

 • A1/İSG, Çevre ve Kalite
 • A2/ Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı

Bu birimlerden A1 ve A2 birimleri zorunlu birimleri ifade etmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen tüm adayların bu birimden başarılı olmaları zorunludur. A1 biriminin Teorik Sınav bölümünün uygulaması tek aşamalıdır ve çoktan seçmeli test sınavı şeklinde yapılmaktadır.

A2 zorunlu birimi ise iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu birimlerin Teorik ve Performans Sınavı bölümleri bulunmaktadır. A2 biriminin Teorik Sınav bölümünün uygulaması tek aşamalıdır ve çoktan seçmeli test sınavı şeklinde yapılmaktadır. Performans Sınavları Uygulama Sınavı şeklinde önceden belirlenen bir parkurda yapılmaktadır.

SAYEM; 17UY0328-3/Servis Aracı Şoförü Ulusal Yeterliliğinin tüm birimlerinden sınav yapma yetkisine sahiptir. SAYEM’in sınav yapma yetkisine sahip olduğu birimler aşağıdaki Tabloda sunulmuştur:

 

Yeterlilik Birimi
Sınav Şekli
Sınav Ücreti
(TL)
Başarı Notu
(100 puan üzerinden)
Soru Sayısı
Sınav Süresi (Dakika)
Bölüm Bazında
Birim Bazında
A1

(T1)- İSG, Çevre ve Kalite

Teorik
75
75
60
20
40
A2

(T1)- Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı

Teorik
75
775
60
20
40

(P1)- Araç Kontrolü ve Öğrenci/Personel Ulaşımı

Performans
700
80
-
 
 
 

Başvuru Süreçleri

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, sınav ilanında belirtilen başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1. Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

Sınav Ücretleri yatırılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Sınav ücretleri online (EFT, Havale) veya gişeden yapılacaksa ilgili belge (dekont, makbuz vb.) üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı bilgileri kesinlikle bulunmalıdır.
 2. ATM üzerinden yapılacak ödemelerde ise sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No mutlaka işlem dekontu üzerinde olmalıdır
Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca başvurusu onaylanan adayların başvuruları hiçbir şekilde iptal edilemez ve sınav ücreti kesinlikle iade edilmez.

Sınav Ücreti:

Adayın bu belgeye sahip olabilmesi için tüm birimlerden sınava girmesi gerekmektedir. Bu nedenle toplam ücret KDV Dâhil 850 TL olarak belirlenmiştir.

Belge Ücreti:

Belge başına KDV Dâhil 150 TL’dir. Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız.

Sınav Ücreti Bilgileri

Hesap No: 1946 - 89054561 - 5010
IBAN No: TR04 0001 0019 4689 0545 6150 10
Banka Adı: Ziraat Bankası
Şube Adı: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/SAKARYA (Şube Kodu: 1946)
Hesap Adı: SAYEM -SINAV GELİRLERİ

Belge Ücreti Hesap Bilgileri

Hesap No: 1946 - 89054561 - 5011
IBAN No: TR74 0001 0019 4689 0545 6150 11
Banka Adı: Ziraat Bankası
Şube Adı: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/SAKARYA (Şube Kodu: 1946)
Hesap Adı: SAYEM-BELGE

2. Aşama: Online Başvuru

Başvuru formunun doldurularak sınav için çevrimiçi başvurunun yapılması (Tıklayınız)

3. Aşama: Aday Profilinin Oluşturulması

Aday işlemleri panelinde aday profilinin oluşturulması

4. Aşama: Onaylanan hesaba sınava dair ilgili belgelerin yüklenmesi.

 • Adayın sınav ücretini yatırdığını gösteren belgenin elektronik formatı (JPEG formatında ve dosya büyüklüğü en fazla 2 MB olmalıdır)
 • Adayın son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı (JPEG formatında ve dosya büyüklüğü en fazla 2 MB olmalıdır)

5. Aşama: Başvurunun Onaylanması

Başvuru İşlemleri tamamlandıktan sonra 24 saat içinde; başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAYEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir. Süreç sonunda adayın Aday İşlemleri Panelinden başvurusunu kontrol etmeleri gerekmektedir.

 • Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.
 • Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir
 • Sınava ilk kez katılacak adayların, sınav ücretinin tamamını yatırmaları ve sınavın tüm bölümlerine online başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurusunu gerçekleştiren adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Adayın; Aday İşlemleri Paneline giriş bilgileri; başvuru işlemini müteakip adayın e-mail adresine gönderilmektedir.

Başvuru İşlemleri Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 1. Belgelerin imzalanması esnasında Mavi Renkli Mürekkepli Kalem tercih edilmeli
 2. Aşağıdaki belgeler başvuru esnasında bilgisayarınızda hazır olarak bulundurulmalıdır;
  • Vesikalık Fotoğraf (Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş, net olmalı) (Dosya JPEG Formatında ve boyutu en fazla 2.MB olmalıdır)
  • Banka Dekontu (Dosya JPEG Formatında ve boyutu en fazla 2.MB olmalıdır)
  • Başvuran Adaya Ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Kodu, IBAN)
 • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Adı-Soyadı,
 • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur

NOT: İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur.

‘Sınav Giriş Belgesi’, ‘Başvuru Formu’, ‘ Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’ başvuruların bitmesini takip eden günlerde ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR!

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

Adayların 17UY0328-3 Servis Aracı Şoförü Ulusal Yeterlilik sertifikası alabilmesi için A1 ve A2 birimlerinden başarı şartları aşağıdaki gibidir:

 • Yeterliliğin elde edilmesi ve Servis Aracı Şoförü Sertifikası alabilmek için adayların A1(T1) ve A2(T1/P1) sınavlarından başarılı olması gerekmektedir.
 • A1/T1 Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır
 • A2/T1 Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır
 • A2/P1 performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.

Sınava İlk Kez Katılacak Adaylardan Sınava Girmeden Önce Teslim Etmesi İstenen Belgeler

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri sınav günü görevlilere teslim etmesi gerekmektedir.

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)
 2. Başvuru Formu (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 3. Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)
 4. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)
 5. 5- 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesi.
 6. SRC 2 mesleki yeterlilik belgesi
 7. Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”.

Sınava İkinci Kez Katılacak Adaylardan Sınava Girmeden Önce Teslim Etmesi İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

Sınava Üçüncü Kez Katılacak Adaylardan Sınava Girmeden Önce Teslim Etmesi İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)
 2. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı…)

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları

 1. Adaylar birim bazında (A1 ve A2) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir.
 2. Servis Aracı Şoförü (Seviye 3) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir
 3. Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.
 4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm ya da birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.
 5. Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.
 6. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.
 7. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.
 8. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.
 9. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAYEM'de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile SAYEM'de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.
 10. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:25). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (B1-B2) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1-P1) bazında birleştirme yapılamaz.

Birim Birleştirme

Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

 • Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır.
 • Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır.
 • Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak Servis Şoförü (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.

Belge Yenileme

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

Yöntem 1:

a) 5 yıllık belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2,5 yıl çalıştığına dair resmi kayıt sunulması,

Yöntem 2:

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavından (P1) başarılı olunması.

Yukarıda belirtilen şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Gözetim

-

 1. Belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?
 2. Bu Ulusal Yeterlilikte belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.

 3. Başvuru şartları nelerdir?
 4. Bu mesleki yeterlilik belgesini almak isteyen adayların aşağıdaki belgelere sahip olması gerekmektedir:

  • 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerinde belirtilen sürücü belgesine,
  • SRC 2 mesleki yeterlilik belgesine,
  • Yetkili merkezden alınmış “Psikoteknik Test Raporu”na sahip olması ve Ayrıca bu belgeyi almak isteyen adayların Türk Ceza Kanununun “Cinsel saldırı” başlıklı 102., “Çocukların cinsel istismarı” başlıklı 103., “Reşit olmayanla cinsel ilişki” başlıklı 104., “Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” başlıklı 109., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” başlıklı 188., “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma” başlıklı 190., “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak” başlıklı 191., “ Fuhuş” başlıklı 227. ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun “Sarhoşluk” başlıklı 35. maddelerindeki suçlardan affa uğramış olsa bile hüküm giymemiş olması gerekmektedir.

 5. Sınava kimler başvurabilir?
 6. Sınava başvuruda herhangi bir mezuniyet veya tecrübe şartı aranmamaktadır.

 7. Nereden başvuru yapabilirim?
 8. Sınavlara dair başvurular SAYEM online sistemi üzerinden yapılmaktadır(tıklayınız).

 9. Başvurular ne zaman açılacak?
 10. Sınavlar için başvurular sürekli olarak açıktır.

 11. Sınav ücreti ne kadar?
 12. Bu belgeyi almak için ilk defa başvuru yapan adayların tamamının Ulusal Yeterlilikte belirtildiği üzere zorunlu birim olan A1/T1, A2/T1 ve A2/P1 sınavlarına girmeleri gerekmektedir. Teorik sınavlar için belirlenen ücret 75 TL ve Performans Sınav ücreti ise 700 TL olarak belirlenmiştir. Bu Ulusal Yeterlilikte adayların sertifikayı almaları için seçme şansı bulunmamaktadır.

 13. Başvurumu tamamladım. Sınavlar ne zaman yapılacak?
 14. Bireysel başvuru yapan adaylar için yapılan talepler yeterli sayıya ulaştığı takdirde sınav tarihi ilan edilir ve başvuru yapan adaylara bildirilir.

 15. Sınavlar nerede yapılacak?
 16. Teorik sınavlar Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi derslik ve sınav salonlarında, Performans Sınavları ise SAYEM’in belirleyeceği parkurda yapılacaktır.

Servis Aracı Şoförü
yeterliliğine