11UY0010-3 / Çelik Kaynakçısı - Seviye 3-(rev.03)


Yönetimin Tarafsızlık Taahhütü İtiraz ve Şikayet BAŞVURU YAP11UY0010-3 / Çelik Kaynakçısı - Seviye 3-(rev.03)

SAYEM tarafından organizasyonu yapılan Çelik Kaynakçısı Mesleki Yeterlilik Sınavları; 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterliliği (rev.03)' e göre gerçekleştirilmektedir.

SAYEM 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterliliğinin aşağıdaki 1 adet (A1) zorunlu yeterlilik ve 6 adet (B1, B5, B6, B7, B9 ve B14) seçmeli yeterlilik birimlerinden sınav yapma yetkisine sahiptir. SAYEM’in sınav yapma yetkisine sahip olduğu birimler aşağıdaki Tabloda sunulmuştur:

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Sınav Ücreti

(TL)

Başarı Notu

(100 puan üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (Dakika)

Bölüm Bazında

Birim Bazında

A1

(T1)- SAYEM 11UY0010-3 Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterliliğinin aşağıdaki 1 adet (A1) zorunlu yeterlilik ve 6 adet (B1, B5, B6, B7, B9 ve B14) seçmeli yeterlilik birimlerinden sınav yapma yetkisine sahiptir. SAYEM’in sınav yapma yetkisine sahip olduğu birimler aşağıdaki Tabloda sunulmuştur:Kaynak İşlemlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Teorik

100

100

60

10

20

B1

(T1)- Elektrotla Ark Kaynağı (111)

Teorik

100

800

50

10

20

(P1)- Elektrotla Ark Kaynağı (111)

Performans

700

80

-

 20

B5

(T1)- Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

Teorik

100

800

50

10

20

(P1)- Tel Elektrotla Metal-Ark Asal Gaz Kaynağı (MIG Kaynağı) (131)

Performans

700

80

-

20

B6

(T1)- Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

Teorik

100

800

50

10

20

(P1)- Tel Elektrotla Metal-Ark Aktif Gaz Kaynağı (MAG Kaynağı) (135)

Performans

700

80

-

20

B7

(T1)- Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136)

Teorik

100

800

50

10

20

(P1)- Aktif Koruyucu Gazla Özlü Tel Elektrotla Metal-Ark Kaynağı (136)

Performans

700

80

-

20

B9

(T1)- Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

Teorik

100

800

50

10

20

(P1)- Tungsten Asal Gaz Ark Kaynağı (TIG Kaynağı) (141)

Performans

700

80

-

20

B14

(T1)- Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

Teorik

100

800

50

10

20

(P1)- Oksi-Asetilen Kaynağı (311)

Performans

700

80

-

20

Başvuru Süreçleri

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, sınav ilanında belirtilen başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1. Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

Sınav ücretleri yatırılırken göz önünde bulundurulması gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Sınav ücretleri online (EFT, Havale) veya gişeden yapılacaksa ilgili belge (dekont, makbuz vb.) üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı bilgileri kesinlikle bulunmalıdır.
 2. ATM üzerinden yapılacak ödemelerde ise sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No mutlaka işlem dekontu üzerinde olmalıdır.
Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir.

Ayrıca başvurusu onaylanan adayların başvuruları hiçbir şekilde iptal edilemez ve sınav ücreti kesinlikle iade edilmez

Sınav Ücreti:

Tek birimden sınava girecek adaylar için KDV Dâhil 900 TL, SAYEM’in sınav yapma yetkisi dâhilindekitüm birimlerinden belge talep edilmesi halinde KDV dahil 4900 TL’dir.

Sınav Ücreti Bilgileri

Hesap No: 1946 - 89054561 - 5010
IBAN No: TR04 0001 0019 4689 0545 6150 10
Banka Adı: Ziraat Bankası
Şube Adı: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/SAKARYA (Şube Kodu: 1946)
Hesap Adı: SAYEM -SINAV GELİRLERİ

2. Aşama: Online Başvuru

Başvuru formunun doldurularak sınav için çevrimiçi başvurunun yapılması (Tıklayınız)

3. Aşama: Aday Profilinin Oluşturulması

Aday işlemleri panelinde aday profilinin oluşturulması

4.Aşama: Onaylanan hesaba sınava dair ilgili belgelerin yüklenmesi.

 • Adayın sınav ücretini yatırdığını gösteren belgenin elektronik formatı (JPEG formatında ve dosya büyüklüğü en fazla 2 MB olmalıdır)
 • Adayın son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı (JPEG formatında ve dosya büyüklüğü en fazla 2 MB olmalıdır)

5. Aşama: Başvurunun Onaylanması

Başvuru İşlemleri tamamlandıktan sonra 24 saat içinde; başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAYEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir. Süreç sonunda adayın Aday İşlemleri Panelinden başvurusunu kontrol etmeleri gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.

Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir

Sınava ilk kez katılacak adayların, sınav ücretinin tamamını yatırmaları ve sınavın tüm bölümlerine online başvuru yapmaları gerekmektedir.

Başvurusunu gerçekleştiren adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Adayın; Aday İşlemleri Paneline giriş bilgileri; başvuru işlemini müteakip adayın e-mail adresine gönderilmektedir.

Başvuru İşlemleri Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 1. Belgelerin imzalanması esnasında Mavi Renkli Mürekkepli Kalem tercih edilmeli
 2. Aşağıdaki belgeler başvuru esnasında bilgisayarınızda hazır olarak bulundurulmalıdır;
  • Vesikalık Fotoğraf (Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş, net olmalı) (Dosya JPEG Formatında ve boyutu en fazla 2.MB olmalıdır)
  • Banka Dekontunu (Dosya JPEG Formatında ve boyutu en fazla 2.MB olmalıdır)
  • Başvuran Adaya Ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Kodu, IBAN)
 • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,
 • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur.

NOT: İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur.

‘Sınav Giriş Belgesi’, ‘Başvuru Formu’, ‘ Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’ başvuruların bitmesini takip eden günlerde ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR!

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

Adayların Çelik Kaynakçısı Ulusal Yeterlilik sertifikası alabilmesi için A1, B1, B5, B6, B7, B9 ve/veya B14 birimlerinden başarı şartları aşağıdaki gibidir:

 • Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekmektedir.
 • A1/T1 Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
 • B1, B5, B6, B7, B9, B14 /T1 Yazılı sınavda soruların en az % 50’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
 • B1, B5, B6, B7, B9, B14 /P1 performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 80 başarı göstermesi gerekir.
 • Adayın performansa dayalı sınavda kaynak yaptığı numunesi TS EN ISO 9606-1 madde 6.4’e göre muayene edilir ve değerlendirme sonucunun başarılı olması gerekir. Ayrıca, EN ISO 5817’ye göre sınav parçasındaki aşırı kaynak metali, aşırı dış bükeylik, aşırı kalınlık, aşırı nüfuziyet ve yanma oluğu kaynak kenarı kusurları için C seviyesi, diğer kusurlar için B seviyesi sınırları içinde kalıyorsa yeterli sayılır. Yanma oluğu 0,5 mm’yi geçmemelidir.

Sınava İlk Kez Katılacak Adaylardan Sınava Girmeden Önce Teslim Etmesi istenen Belgeler

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri sınav günü görevlilere teslim etmesi gerekmektedir.

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)
 2. Başvuru Formu (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 3. Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)
 4. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)

Sınava İkinci Kez Katılacak Adaylardan Sınava Girmeden Önce Teslim Etmesi İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

Sınava Üçüncü Kez Katılacak Adaylardan Sınava Girmeden Önce Teslim Etmesi İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı TS EN ISO 9606-1 Madde 9.3’de bulunan ve aşağıda tanımlanan yöntemlerden biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

Yöntem 1:

Belge geçerlilik süresi 3 yıl olanlar için; 3 yıl sürenin sonunda belge sahibi yeniden sınava girerek belgelendirilir.

Yöntem 2:

Belge geçerlilik süresi 2 yıl olanlar için, son 6 aya ait yapmış olduğu 2 adet kaynak numunesine radyografik veya ultrasonik veya tahribatlı testlerden biri uygulanır. Kaynaklar hatasız veya tespit edilen hata kabul kriterleri içerisinde yer alıyorsa belge geçerlilik süresi 2 yıl daha uzatılır. Bu şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları

 1. Adaylar birim bazında (A1, B1, B5, B6, B7, B9 ve B14 ) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir.
 2. Çelik Kaynakçısı (Seviye 3) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.
 3. Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.
 4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm yada birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.
 5. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.
 6. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.
 7. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.
 8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAYEM'de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile, SAYEM'de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.
 9. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:25). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1,, P1) bazında birleştirme yapılamaz.

Birim Birleştirme

Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

 • Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır.
 • Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır.
 • Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak Çelik Kaynakçı (Seviye 3) Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur. TS EN ISO 9606-1 standardındaki gösterimle yeterliliği belgesinde yazılır.

Gözetim

-

 1. Belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?
 2. TS EN ISO 9606-1 Madde 9.1’de belirtildiği üzere belgenin geçerliliği seçilen metoda göre 2 yıl veya 3 yıl olarak değişmektedir.

 3. Başvuru şartları nelerdir?
 4. Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

 5. 3- Nereden başvuru yapabilirim?
 6. Sınavlara dair başvurular SAYEM online sistemi üzerinden yapılmaktadır(tıklayınız) .

 7. Sınava kimler başvurabilir?
 8. Sınava başvuruda herhangi bir mezuniyet veya tecrübe şartı aranmamaktadır. Belgeli Çelik Kaynakçısı olmak isteyen herkes başvurabilir.

 9. Başvurular ne zaman açılacak?
 10. Sınavlar için başvurular sürekli olarak açıktır.

 11. Sınav ücreti ne kadar?
 12. Bu belgeyi almak için ilk defa başvuru yapan adayların tamamının Ulusal Yeterlilikte belirtildiği üzere zorunlu birim olan A1/T1 teorik sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınav için belirlenen ücret 100 TL'dir.

  Bu Ulusal Yeterlilikte adayların istedikleri sertifikayı almaları için seçme şansı bulunmaktadır. SAYEM bu Ulusal Yeterliliğin B1, B5, B6, B7, B9 ve B14 birimlerinden sınav yapma yetkisine sahiptir. Bu birimlerin her biri için adayların Teorik ve Performans Sınav ücretlerinin toplamı olan 800 TL'yi ilgili hesap numaralarına yatırması gerekmektedir.

  Özet olarak sadece bir birimden sertifika almak isteyen adayın yatırması gereken toplam sınav ücreti 900 TL'dir.

 13. Başvurumu tamamladım. Sınavlar ne zaman yapılacak?
 14. Bireysel başvuru yapan adaylar için yapılan talepler yeterli sayıya ulaştığı takdirde sınav tarihi ilan edilir ve başvuru yapan adaylara bildirilir.

 15. Sınavlar nerede yapılacak?
 16. Sınavlar Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Atölyelerinde yapılacaktır.

11UY0010-3 / Çelik Kaynakçısı - Seviye 3-(rev.03)
yeterliliğine