Kobi Danışmanı


Yönetimin Tarafsızlık Taahhütü İtiraz ve Şikayet BAŞVURU YAP

Teorik sınavı 20 Mart
Performans Sınavı 27 Mart
Son Başvuru tarihi 15 Mart
Yeterli başvuru olma durumunda sınav Ankara'da yapılacaktır.
Başvuru sayısı doğrultusunda sınav günleri arttırılabilir.
SAYEM'in yeterli başvuru olmaması durumunda sınav yeri ve tarihinin değiştirilmesi hakkı saklıdır.

SAYEM tarafından organizasyonu yapılan Kobi Danışmanı Mesleki Yeterlilik Sınavları; 16UY0251-6 /Kobi Danışmanı- Seviye 6-(rev.01)'e göre gerçekleştirilmektedir. (Yeterlilik dokümanı indirmek için , ulusal meslek standardını indirmek için ).


Performan sınavı örnek olay senaryosunun bir örneğine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

BAŞVURU SÜREÇLERİ

SINAV ÜCRETLERİ

Teorik sınavlar

A1

(T1)- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Kalite ve Mesleki Gelişim

50 TL

A2

(T1)- İş Organizasyonu, Müşteri İlişkileri ve Hizmet Öncesi Hazırlık

40 TL

A3

(T1)- İşletme Yönetimine Yönelik Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav

50 TL

 

(T2)- Finans Alanına Yönelik Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav

50 TL

 

(T3)- İnsan Kaynakları Alanına Yönelik Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav

50 TL

 

(T4)- Pazarlama ve Satış Alanına Yönelik Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav

50 TL

 

(T5)- Üretim Alanına Yönelik Çoktan Seçmeli Sorularla Sınav

50 TL

Performans sınavları

A3

(P1)- İşletme Yönetimi Örnek Olay Çözümlemesi (Vaka Analizi)

200 TL

 

(P2)- Finans Alanı Örnek Olay Çözümlemesi (Vaka Analizi)

200 TL

 

(P3)- İnsan Kaynakları Alanı Örnek Olay Çözümlemesi (Vaka Analizi)

200 TL

 

(P4)- Pazarlama ve Satış Alanı Örnek Olay Çözümlemesi (Vaka Analizi)

200 TL

 

(P5)- Üretim Alanı Örnek Olay Çözümlemesi (Vaka Analizi)

200 TL

SINAVLAR SORU SAYISI VE BAŞARIM KRİTERLERİ

Teorik sınavlar

 

 

Soru sayısı 

Başarı notu

A1

(T1)- İş Sağlığı ve Güvenliği…

20

%70

A2

(T1)- İş Organizasyonu…

25

%70

A3

(T1)- İşletme Yönetimi

30

%60

 

(T2)- Finans

20

%60

 

(T3)- İnsan Kaynakları

20

%60

 

(T4)- Pazarlama ve Satış

20

%60

 

(T5)- Üretim

20

%60

Performans sınavları

A3

(P1)- İşletme Yönetimi (Vaka Analizi)

-

%70

 

(P2)- Finans (Vaka Analizi)

-

%70

 

(P3)- İnsan Kaynakları (Vaka Analizi)

-

%70

 

(P4)- Pazarlama ve Satış (Vaka Analizi)

-

%70

 

(P5)- Üretim (Vaka Analizi)

-

%70


SAYEM BANKA HESAP BİLGİLERİ

KOBİ Danışmanı sınav ücretleri havale ve EFT yolu ile alınmaktadır. Açıklama kısmında aşağıdaki bilgileri mutlaka yazınız:

AD SOYAD, SINAV ADI

Örnek:

Hesap No: 1946 - 89054561 - 5010
IBAN No: TR04 0001 0019 4689 0545 6150 10
Banka Adı: Ziraat Bankası
Şube Adı: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/SAKARYA (Şube Kodu: 1946)
Hesap Adı: SAYEM -SINAV GELİRLERİ


ONLİNE BAŞVURU

Online başvuru için

Aday işlemleri panelinde aday profilinizi oluşturun. Bilgilerinizi eksiksiz ve doğru girdiğinizden emin olun. Ardından sınav başvurunuzu yapın. Sınav başvuruları online olarak alınmaktadır. Sistemdeki adımları takip edin.

Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunu sisteme yüklemeyi unutmayın. (Dosya JPEG Formatında ve boyutu en fazla 2.MB olmalıdır)


BAŞVURUNUN ONAYLANMASI

Başvuru İşlemleri tamamlandıktan sonra 24 saat içinde; başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAYEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir. Süreç sonunda adayın Aday İşlemleri Panelinden başvurusunu kontrol etmeleri gerekmektedir.

Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.


ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ

 1. KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Belgesini elde etmek isteyen adaylar birimlerde tanımlanan sınavlara tabi tutulur. Adayların mesleki yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlardan başarılı olmaları gerekir.
 2. A1 ve A2 yeterlilik birimlerinin teorik sınavları ile A3 yeterlilik biriminin teorik sınavları her bir birim için ayrı ayrı yapılabileceği gibi birlikte de yapılabilir. Ancak her bir birimin değerlendirmesi bağımsız yapılmalıdır.
 3. A3 yeterlilik biriminin uygulama sınavlarına girebilmek için A3 yeterlilik biriminin teorik sınavlarından başarılı olunmalıdır.
 4. A1,A2/T1 Yazılı sınavda soruların en az % 70’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
 5. A3/T1-T5 Yazılı sınavlarda soruların en az %60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır
 6. Adayın bir performans sınavından başarılı olabilmesi için Beceri ve Yetkinlikler Kontrol Listesinde ilgili sınav için tanımlanan kritik adımların (aday tarafından başarılması zorunlu adımların) tamamından başarılı olması koşuluyla, sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.
 7. Sınava İlk Kez Katılacak Adaylardan Sınava Girmeden Önce Teslim Etmesi İstenen Belgeler

BİRİM BİRLEŞTİRME

 1. Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;
 2. Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır.
 3. Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır.
 4. Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak KOBİ Danışmanı seviye-6 Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.

BELGE YENİLEME

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

Yöntem 1:
a) Belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında; en az beş (5) farklı KOBİ’ye ve her KOBİ’ye yüz yirmi (120) saatten az olmamak üzere toplamda en az altı yüz (600) saat KOBİ Danışmanlığı hizmeti verdiğine dair resmi kayıt ile (KOBİ’lerden alınan referans belgeleri ve faturalar ile diğer ilave belgeler) belgelendirmesi,
Yöntem 2:
b) Yeterlilik kapsamında yer alan A3 yeterlilik birimi için tanımlanan teorik ve performansa dayalı sınavlar sonucunda başarılı olması.
Yukarıda belirtilen şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.


GÖZETİM

-


BAŞVURU İŞLEMLERİ ESNASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DİĞER HUSUSLAR

 1. Belgelerin imzalanması esnasında Mavi Renkli Mürekkepli Kalem tercih edilmelidir.
 2. İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur.
 3. Belge almaya hak kazanan adaylar için belge ücreti belge başına KDV Dâhil 150 TL’dir. Sınav öncesinde yatırılmaz. Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılmaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?

Bu Ulusal Yeterlilikte belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.

Başvuru şartları nelerdir?

Bu ulusal yeterliliğe başvurularda ön şart bulunmamaktadır.

Sınava kimler başvurabilir?

Sınava herkes başvurabilmektedir.

Nereden başvuru yapabilirim?

Sınavlara dair başvurular SAYEM online sistemi üzerinden yapılmaktadır.

Başvurumu tamamladım. Sınavlar ne zaman yapılacak?

SAYEM tarafından açıklanan sınav takviminde belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

Kobi Danışmanı
yeterliliğine