İş ve Meslek Danışmanı


Yönetimin Tarafsızlık Taahhütü İtiraz ve Şikayet BAŞVURU YAP

SAYEM tarafından organizasyonu yapılan İş ve Meslek Danışmanı Mesleki Yeterlilik Sınavları;11UY0017-6 / İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6-(rev.02) e göre gerçekleştirilmektedir.Bu sınava katılım için lisans diploması ve 100 saatlik eğitim şartı aranmaktadır. Bilgi için SAYEM’le iletişime geçiniz: 0 264 6160727.

SAYEM 11UY0017-6 / İş ve Meslek Danışmanı Ulusal Yeterliliğinin aşağıdaki 3 adet (A1, A2 ve A3) zorunlu yeterlilik birimlerinden sınav yapma yetkisine sahiptir. SAYEM’in sınav yapma yetkisine sahip olduğu birimler aşağıdaki Tabloda sunulmuştur:

 

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Sınav Ücreti

(TL)

Başarı Notu

(100 puan üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (Dakika)

Bölüm Bazında

Birim Bazında

A1

(T1)- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma, Çalışma Mevzuatı ve Mesleki Gelişim

Teorik

150

150

70

20

40

A2

(T1)- Danışanlara Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

Teorik

100

300

70

50

100

(P1)- Danışan Görüşmesi Uygulaması

Performans

200

70

-

15

A3

(T1)- İşverenlere, Eğitim ve Öğretim Kurumlarına Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi

Teorik

100

500

70

20

40

(P1)- İşveren Görüşmesi Uygulaması

Performans

200

70

-

15

(P2)- Eğitim - Öğretim Kurumuna Yönelik Sunum Uygulaması

Performans

200

70

-

10

 

Başvuru Süreçleri

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, sınav ilanında belirtilen başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1. Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

Sınav Ücretleri yatırılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Sınav ücretleri online (EFT, Havale) veya gişeden yapılacaksa ilgili belge (dekont, makbuz vb.) üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı bilgileri kesinlikle bulunmalıdır.
 2. ATM üzerinden yapılacak ödemelerde ise sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No mutlaka işlem dekontu üzerinde olmalıdır.

Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca başvurusu onaylanan adayların başvuruları hiçbir şekilde iptal edilemez ve sınav ücreti kesinlikle iade edilmez.

Sınav Ücreti:

SAYEM’in Sınav Yapma Yetkisi Dâhilindeki Tüm Birimlerin Toplam Sınav Ücreti KDV Dâhil 800 TL’dir.

Belge Ücreti:

Belge başına KDV Dâhil 150 TL’dir. Belge almaya hak kazandıktan sonra yatırılacak, Belge almaya hak kazanmadan önce kesinlikle yatırmayınız.

Sınav Ücreti Bilgileri

Hesap No: 1946 - 89054561 - 5010
IBAN No: TR04 0001 0019 4689 0545 6150 10
Banka Adı: Ziraat Bankası
Şube Adı: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/SAKARYA (Şube Kodu: 1946)
Hesap Adı: SAYEM -SINAV GELİRLERİ

Belge Ücreti Hesap Bilgileri

Hesap No: 1946 - 89054561 - 5011
IBAN No: TR74 0001 0019 4689 0545 6150 11
Banka Adı: Ziraat Bankası
Şube Adı: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/SAKARYA (Şube Kodu: 1946)
Hesap Adı: SAYEM-BELGE

2. Aşama: Online Başvuru

Başvuru formunun doldurularak sınav için çevrimiçi başvurunun yapılması (Tıklayınız).

3. Aşama: Aday Profilinin Oluşturulması

Aday işlemleri panelinde aday profilinin oluşturulması

4. Aşama: Onaylanan hesaba sınava dair ilgili belgelerin yüklenmesi.

 • Adayın sınav ücretini yatırdığını gösteren belgenin elektronik formatı (JPEG formatında ve dosya büyüklüğü en fazla 2 MB olmalıdır)
 • Lisans Diplomasının elektronik formatı (Dosya JPEG Formatında ve boyutu en fazla 2 MB olmalıdır)
 • Adayın son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı (JPEG formatında ve dosya büyüklüğü en fazla 2 MB olmalıdır)

5. Aşama: Başvurunun Onaylanması

Başvuru İşlemleri tamamlandıktan sonra 24 saat içinde; başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAYEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir. Süreç sonunda adayın Aday İşlemleri Panelinden başvurusunu kontrol etmeleri gerekmektedir.

 • Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.
 • Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir. Sınava ilk kez katılacak adayların, sınav ücretinin tamamını yatırmaları ve sınavın tüm bölümlerine online başvuru yapmaları gerekmektedir.
Başvurusunu gerçekleştiren adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Adayın; Aday İşlemleri Paneline giriş bilgileri; başvuru işlemini müteakip adayın e-mail adresine gönderilmektedir.

Başvuru İşlemleri Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 1. Belgelerin imzalanması esnasında Mavi Renkli Mürekkepli Kalem tercih edilmeli
 2. Aşağıdaki belgeler başvuru esnasında bilgisayarınızda hazır olarak bulundurulmalıdır;
  • Lisans Diploması (Dosya JPEG Formatında ve boyutu en fazla 2 MB olmalıdır)
  • Vesikalık Fotoğraf (Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş, net olmalı) (Dosya JPEG Formatında ve boyutu en fazla 2.MB olmalıdır)
  • Banka Dekontu (Dosya JPEG Formatında ve boyutu en fazla 2.MB olmalıdır)
  • Başvuran Adaya Ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Kodu, IBAN)
  • A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim aldığını kanıtlayıcı nitelikteki resmi kayıtlar.
 • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,
 • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur

İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur.

‘Sınav Giriş Belgesi’, ‘Başvuru Formu’, ‘ Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’ başvuruların bitmesini takip eden günlerde ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR!

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi

 • Yeterliliğin elde edilmesi ve İş ve Meslek Danışmanı - Seviye 6 Sertifikası alabilmek için adayların (A1,A2 ve A3) birimleri için yapılacak sınavların tümünden başarılı olması gerekmektedir.
 • İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Yeterliliğinin sınavına girmek isteyen adaylar A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim aldıklarını kanıtlayıcı nitelikteki resmi kayıtları sınav ve belgelendirme kuruluşuna sunmak zorundadırlar. Adaylar tarafından sunulacak kayıtların; tanımlanan eğitim konuları ile ilişkilendirilebilecek nitelikte açık ve anlaşılır, ilgili konuda alınan eğitimin amacı, içeriği, süresi ile eğitmene ilişkin bilgileri içerecek şekilde ve eğitimi düzenleyen kuruluş tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Aday tarafından sunulacak kayıtlar sınav ve belgelendirme kuruluşu tarafından ve değerlendirici ölçütlerini karşılayan kişiler tarafından değerlendirilmelidir.

Sınava İlk Kez Katılacak Adaylardan Sınava Girmeden Önce Teslim Etmesi İstenen Belgeler

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri sınav günü görevlilere teslim etmesi gerekmektedir.

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)
 2. Lisans Diploması (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak)
 3. Eğitim Kanıtı(İş ve Meslek Danışmanlığı konusunda ulusal yeterlilikte belirtilen konularda 100 saatlik eğitim alındığına dair sertifika ve ders içeriğine dair alınan kurum tarafından onaylanmış belge. Bu belgenin üniversite veya Milli Eğitim Bakanlığı onayı eğitim kurumları veya resmi diğer kuruluşlardan alınmış olması gerekmektedir. Örgün veya uzaktan eğitimle alınmış olabilir. Bilgi için SAYEM ile iletişime geçiniz: 0 264 6160727)
 4. Başvuru Formu (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden alınacaktır - Islak İmzalı)
 5. Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)
 6. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)

Sınava İkinci Kez Katılacak Adaylardan Sınava Girmeden Önce Teslim Etmesi İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

Sınava Üçüncü Kez Katılacak Adaylardan Sınava Girmeden Önce Teslim Etmesi İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)
 2. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı…)

Birim Bölüm Bazlı Başvuru Şartları

 1. Adaylar birim bazında (A1, A2 veya A3) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir
 2. İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.
 3. Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.
 4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm ya da birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.
 5. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler
 6. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.
 7. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.
 8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAYEM'de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile SAYEM'de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.
 9. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:25). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (A1, A2 ve A3) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1, P1) bazında birleştirme yapılamaz.

Birim Birleştirme

Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

 • Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır
 • Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav son
 • Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak İş ve Meslek Danışmanı (Seviye 6) Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.

Ölçme Ve Değerlendirme Yöntemi

Belge geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

Yöntem 1:

Belge geçerlilik süresi içinde iş ve meslek danışmanı olarak

 • Toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıtları veya son 6 ay içerisinde halihazırda fiilen çalıştığına dair resmi kayıtları sunması.
 • En az 5 danışan görüşmesi, 5 işveren görüşmesi ve 3 eğitimöğretim kurumu görüşmesi raporlarını içeren bir portfolyo sunması.

Yöntem 2:

 • A2 ve A3 yeterlilik birimleri kapsamında tanımlanan performansa dayalı sınavlara girilmesi.

Toplamda en az iki yıl veya son 6 ay içerisinde halihazırda fiilen çalıştığına dair resmi kayıt sunmak şartıyla sınav ve belgelendirme kuruluşu tarafından belirlenen süre içinde portfolyo dosyasında tespit edilen eksiklerini tamamlayamayan belge sahiplerinin eksiklikler çerçevesinde yeterlilik birimleri kapsamında tanımlanan performansa dayalı sınavlara girmesi gerekmektedir.

Toplamda en az iki yıl veya son 6 ay içerisinde halihazırda fiilen çalıştığına dair resmi kayıt sunamayan belge sahiplerinin YÖNTEM 2’DE BELİRTİLEN sınavlara girmesi gerekmektedir.

Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Belge Yenileme Ücretleri

Sınavsız kanıt ile belge yenileme ücret bedeli: 150 TL

Yeterlilik için sınavlı belge yenileme ücret bedeli: 700 TL

Gözetim

-

Sıkça Sorulan Sorular

 1. 1- Belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?

  Bu Ulusal Yeterlilikte belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.

 2. 2- Başvuru şartları nelerdir?

  Bu ulusal yeterliliğe başvuran adayları; Bir yükseköğretim kurumundan en az lisans düzeyinde mezun olması ve İlgili ulusal yeterliliğin A2 ve A3 yeterlilik birimlerinin EK A2-1 ve EK A3-1 kapsamlarında tanımlanan konularda eğitim almış olması şartları bulunmaktadır.

 3. 3- Sınava kimler başvurabilir?

  Sınava başvuruda Lisans düzeyinde diploma sahibi olan veya ilgili eğitimleri aldığını kanıtlayabilen herkes başvurabilmektedir.

 4. 4- Nereden başvuru yapabilirim?

  Sınavlara dair başvurular SAYEM online sistemi üzerinden yapılmaktadır (tıklayınız).

 5. 5- Başvurular ne zaman açılacak?

  Sınavlar için başvurular sürekli olarak açıktır.

 6. 6- Sınav ücreti ne kadar?

  Bu belgeyi almak için ilk defa başvuru yapan adayların Ulusal Yeterlilikte belirtildiği üzere zorunlu birim olan A1, A2 ve A3 birimlerinin teorik ve performans sınavlarının tamamına girmeleri gerekmektedir. Bu sebeple bu sınav için belirlenen ücretin tamamı olan 800 TL'nin ödenmesi gerekmektedir.

 7. 7- Başvurumu tamamladım. Sınavlar ne zaman yapılacak?

  SAYEM tarafından açıklanan sınav takviminde belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.

 8. 8- Sınavlar nerede yapılacak?

  Sınavlar Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi birimlerinde yapılacaktır.

"
İş ve Meslek Danışmanı
yeterliliğine