Orman Üretim İşçisi


Yönetimin Tarafsızlık Taahhütü İtiraz ve Şikayet BAŞVURU YAP

15UY0236-3 /Orman Üretim İşçisi- Seviye 3-(rev.00)

SAYEM tarafından organizasyonu yapılan Orman Üretim İşçisi Mesleki Yeterlilik Sınavları; 15UY0236-3 /Orman Üretim İşçisi- Seviye 3-(rev.00)'e göre gerçekleştirilmektedir.

Bu ulusal yeterlilik üç birimden oluşmaktadır:

 • A1/İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu Birimi
 • B1/ Ağaç Kesme Birimi
 • B2/ Emvali Sürütme, Yükleme ve Boşaltma

Bu birimlerden A1 birimi zorunlu birimi ifade etmektedir. Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen tüm adayların bu birimden başarılı olmaları zorunludur. Bu birimin Teorik Sınav bölümünün uygulaması tek aşamalıdır ve sözlü sınav şeklinde yapılmaktadır. B1 ve B2 birimleri ise seçmeli birimlerdir ve aday bu birimlerden dilediğini (tek veya ikisi birden) tercih edebilir. Adayın iki birimi birden alma zorunluluğu bulunmamaktadır. B1 ve B2 seçmeli birimleri iki aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu birimlerin Teorik Sınav ve Performans Sınavı bölümleri bulunmaktadır. Teorik Sınavlar sözlü sınav şeklinde, Performans Sınavı ise Uygulama Sınavı şeklinde yapılmaktadır.

SAYEM; 15UY0236-3 /Orman Üretim İşçisi Ulusal Yeterliliğinin tüm birimlerinden sınav yapma yetkisine sahiptir. SAYEM’in sınav yapma yetkisine sahip olduğu birimler aşağıdaki Tabloda sunulmuştur:

 

Yeterlilik Birimi

Sınav Şekli

Sınav Ücreti

(TL)

Başarı Notu

(100 puan üzerinden)

Soru Sayısı

Sınav Süresi (Dakika)

Bölüm Bazında

Birim Bazında

A1

(T1)- İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre Koruma ve İş Organizasyonu

Teorik

220

220

60

15

30

B1

(T1)- Ağaç Kesme

Teorik

60

720

60

5

10

(P1)- Ağaç Kesme

Performans

660

70

-

45

B2

(T1)- Emvali Sürütme, Yükleme ve Boşaltma

Teorik

60

810

60

5

10

(P1)- Emvali Sürütme, Yükleme ve Boşaltma

Performans

750

70

-

45

 

Başvuru Süreçleri

İnternetten başvuru yapacak olan adaylar, sınav ilanında belirtilen başvuru tarihleri arasında, aşağıdaki sırayı takip etmek sureti ile başvurularını gerçekleştirebileceklerdir;

1. Aşama: Sınav Ücretinin Yatırılması

Sınav Ücretleri yatırılırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bunlar:

 1. Sınav ücretleri online (EFT, Havale) veya gişeden yapılacaksa ilgili belge (dekont, makbuz vb.) üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı bilgileri kesinlikle bulunmalıdır
 2. 2- ATM üzerinden yapılacak ödemelerde ise sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No mutlaka işlem dekontu üzerinde olmalıdır.
Bu bilgilerin bulunmadığı başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca başvurusu onaylanan adayların başvuruları hiçbir şekilde iptal edilemez ve sınav ücreti kesinlikle iade edilmez.

Sınav Ücreti:

Yalnızca Ağaç Kesme biriminden sınava girecek adaylar için KDV Dâhil 940 TL, Yalnızca Emvali Sürütme, Yükleme ve Boşaltma biriminden sınava girecek adaylar için KDV Dâhil 1030 TL’dir. SAYEM’in Sınav Yapma Yetkisi Dâhilindeki Tüm Birimlerinden Belge Talep Edilmesi Halinde ise toplam ücret KDV Dâhil 1750TL’dir.

Sınav Ücreti Bilgileri

Hesap No: 1946 - 89054561 - 5010
IBAN No: TR04 0001 0019 4689 0545 6150 10
Banka Adı: Ziraat Bankası
Şube Adı: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ/SAKARYA (Şube Kodu: 1946)
Hesap Adı: SAYEM -SINAV GELİRLERİ

2. Aşama: Online Başvuru

Başvuru formunun doldurularak sınav için çevrimiçi başvurunun yapılması (Tıklayınız)

3. Aşama: Aday Profilinin Oluşturulması

Aday işlemleri panelinde aday profilinin oluşturulması

4. Aşama: Onaylanan hesaba sınava dair ilgili belgelerin yüklenmesi.

 • Adayın sınav ücretini yatırdığını gösteren belgenin elektronik formatı (JPEG formatında ve dosya büyüklüğü en fazla 2 MB olmalıdır)
 • Adayın son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafı (JPEG formatında ve dosya büyüklüğü en fazla 2 MB olmalıdır)

5. Aşama: Başvurunun Onaylanması

Başvuru İşlemleri tamamlandıktan sonra 24 saat içinde; başvuru sahibinin ilgili belgelendirme şartnamesinde belirtilen şartları sağlayıp sağlamadığı, SAYEM Personel Belgelendirme Sekreteri tarafından kontrol edilir. Süreç sonunda adayın Aday İşlemleri Panelinden başvurusunu kontrol etmeleri gerekmektedir

 • Başvurusu kabul edilen adaylar, “Sınava Girecek Adaylar Listesine” otomatik olarak eklenir ve aday başvurusunun kabulüne ilişkin durumunu ‘Aday İşlemleri Panelinden’ görüntüleyebilir.
 • Başvuru sahibinin şartları sağlamadığı görülürse, adayın başvurusu reddedilir ve başvuru sahibine gerekçeleri bildirilir.
 • Sınava ilk kez katılacak adayların, sınav ücretinin tamamını yatırmaları ve sınavın tüm bölümlerine online başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurusunu gerçekleştiren adayların ‘Aday İşlemleri Paneline’ kayıtları sistem tarafından yapılmaktadır. Adayın; Aday İşlemleri Paneline giriş bilgileri; başvuru işlemini müteakip adayın e-mail adresine gönderilmektedir.

Başvuru İşlemleri Esnasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

 1. Belgelerin imzalanması esnasında Mavi Renkli Mürekkepli Kalem tercih edilmeli
 2. Aşağıdaki belgeler başvuru esnasında bilgisayarınızda hazır olarak bulundurulmalıdır;
  • Vesikalık Fotoğraf (Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş, net olmalı) (Dosya JPEG Formatında ve boyutu en fazla 2.MB olmalıdır)
  • Banka Dekontunu (Dosya JPEG Formatında ve boyutu en fazla 2.MB olmalıdır)
  • Başvuran Adaya Ait Banka Hesap Bilgileri (Banka Adı, Şube Kodu, IBAN)
 • EFT, Havale ve Gişe ’den yapılacak ödemelerde; ilgili belge üzerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No, Ad-Soyadı,
 • ATM üzerinden yapılacak ödemelerde; sınav ücretlerinde sınava girecek adaya ait, TC Kimlik No olması zorunludur

NOT: İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur.

‘Sınav Giriş Belgesi’, ‘Başvuru Formu’, ‘ Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi’ başvuruların bitmesini takip eden günlerde ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak olup, adayların adresine ayrıca GÖNDERİLMEYECEKTİR!

Ölçme ve Değerlendirme Yöntemi;

Adayların 15UY0236-3 / Orman Üretim İşçisi Ulusal Yeterlilik sertifikası alabilmesi için A1, B1 ve B2 birimlerinden başarı şartları aşağıdaki gibidir:

 • Yeterliliğin elde edilmesi ve Orman Üretim İşçisi – Seviye 3 Sertifikası alabilmek için adaylar birimlerde tanımlanan teorik ve/veya performansa dayalı sınavlara tabi tutulur. Adayların yeterlilik belgesini alabilmeleri için birimlerde tanımlanan sınavlarda A grubu yeterlilik biriminin tümünden, B grubu yeterlilik biriminin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.
 • A1/T1 Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır.
 • B1 ve/veya B2/T1 Yazılı sınavda soruların en az % 60’ına doğru yanıt veren aday başarılı sayılır. B1 ve/veya B2/P1 performans sınavından başarı sağlaması için kritik adımların tamamından başarılı performans göstermek koşuluyla sınavın genelinden asgari % 70 başarı göstermesi gerekir.

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri sınav günü görevlilere teslim etmesi gerekmektedir.

Adayların aşağıda belirtilen belgeleri sınav günü görevlilere teslim etmesi gerekmektedir.

 1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Aslı veya noter tasdikli sureti, evrak teslim görevlisine ibraz edilerek ‘Aslı Gibidir’ yapılacak) (İstenen belgelerdeki kişisel bilgilerin Nüfus Cüzdanı bilgilerinden farklı olması durumunda, değişikliği belgeleyen resmi evrakında teslim edilmesi zorunludur)
 2. Başvuru Formu (Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra, tarafınızdan verilen bilgiler doğrultusunda otomatik olarak oluşturulacak olup, Aday İşlemleri Panelinden’ alınacaktır-Islak İmzalı)
 3. Aday/Belgeli Personel Sözleşmesi (Aday tarafından her sayfaya paraf atılmalı ve son sayfa imzalanmalıdır, 2 nüsha olarak teslim edilmelidir- başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ‘Aday İşlemleri Panelinden’ alınacak)
 4. Sınav Ücretinin Yatırıldığına Dair Belgenin Aslı (Dekont, Makbuz, Online Ödeme Çıktısı vb.)

Sınava İkinci Kez Katılacak Adaylardan Sınava Girmeden Önce Teslim Etmesi İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

Sınava Üçüncü Kez Katılacak Adaylardan Sınava Girmeden Önce Teslim Etmesi İstenen Belgeler

 1. Başvuru Formu (internet ortamında doldurulmuş, fotoğraflı nüsha, ıslak imzalı)

Sınava Üçüncü Kez Katılacak Adaylardan Sınava Girmeden Önce Teslim Etmesi İstenen Belgeler

 1. Adaylar birim bazında (A1, B1 ve B2) sınav başvurusu ve yeterlilik birimleri bazında birleştirme yapabileceklerdir.
 2. Orman Üretim İşçisi (Seviye 3) belgesi almaya hak kazanmak için adayların yukarıdaki tüm sınav bölümlerinden başarılı olmaları gerekmektedir.
 3. Adaylar, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca düzenlenen sınavlara sadece bir, iki veya üç yeterlilik biriminin tamamı bazında başvuru yapabilirler.
 4. Adaylar aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu tarafından yapılacak ikinci sınava, sadece ilk sınavda başarısız oldukları bölüm ya da birimler bazında ücretsiz olarak katılabilirler.
 5. Adaylar, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunca bir sene içerisinde düzenlenecek diğer sınavlara başarısız olunan sınav bölümü bazında ücret ödeyerek başvuru yapabilirler.
 6. Bir belgelendirme kuruluşunda sınava katılan bir aday, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde düzenlenen ikinci sınav için farklı bir belgelendirme kuruluşu tercih ettiği durumda, sınav başvurusunu yeterlilik birimi bazında yapmalıdır ve birim bazlı yayınlanan sınav ücretini ödemelidir. Ücretsiz ve bölüm bazında sınav hakkı, aynı yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşunda sınava girilmesi durumunda geçerlidir.
 7. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren 1 yıl içerisinde aynı kuruma bölüm bazında, farklı kuruma ancak birim bazında veya tüm birim sınavlarını kapsayan belgelendirme sınavı için başvuruda bulunabilirler.
 8. Bir yıl içerisinde ilk iki sınavına SAYEM'de katılım sağlamış ve üçüncü sınavının da, bu bir yıl içerisinde olması ön şartı ile SAYEM'de katılım sağlayacak adaylardan ücretsiz sınav hakkını doldurmuş olanlar, belirlenmiş ücretler çerçevesinde sınav bazlı başvuru yapabileceklerdir.
 9. Adaylar, sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde farklı belgelendirme kuruluşlarında katıldıkları belgelendirme sınavları sonrasında başarılı oldukları yeterlilik birimlerini birleştirerek Mesleki Yeterlilik Belgesi alabilirler (Mesleki Yeterlilik, Sınav ve Belgelendirme Yönetmeliği madde:25). Farklı belgelendirme kuruluşlarının sınavlarından alınan sonuçların birleştirilmesi yalnız yeterlilik birimi (B1-B2) bazında gerçekleştirilebilir; sınav bölümleri (T1-P1) bazında birleştirme yapılamaz.

Birim Birleştirme

Farklı Belgelendirme Kuruluşlarında sınava giren ve tüm yeterlilik birimlerinden başarılı olan adayların dosyalarının birleştirilerek belge alabilmeleri için;

 • Sınava girilen yetkili belgelendirme kuruluşuna "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" almak üzere talepte bulunulmalıdır.
 • Sınava katıldıkları tarihten itibaren bir yıl içerisinde sınava girilen diğer yetkili belgelendirme kuruluşuna, bir dilekçe ve diğer kuruluştan alınan "İlgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporu" ile başvurarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almak için talepte bulunulmalıdır.
 • Belge almak için başvuru yapılan belgelendirme kuruluşu, adayın ilgili yeterlilik biriminden başarılı olduğunu gösterir sınav sonuç raporlarını birleştirerek, MYK mevzuatına uygun olarak Orman Üretim İşçisi seviye-3 Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin düzenlenmesini sağlar.

Birimlerin Gruplandırılma Alternatifleri

Adayın mesleki yeterlilik belgesi alabilmesi için A grubu yeterlilik birimlerinin tümünden ve B grubu yeterlilik birimlerinin en az bir tanesinden başarılı olması zorunludur.

Belge Yenileme

5 yıllık geçerlilik süresinin sonunda belge sahibinin performansı, aşağıda tanımlanan yöntemlerden en az biri kullanılarak değerlendirmeye tabi tutulur;

Yöntem 1:

a) 5 yıllık belge geçerlilik süresi içinde yeterlilik belgesi kapsamında toplamda en az 2 yıl çalıştığına dair resmi kayıt,

Yöntem 2:

b) Yeterlilik kapsamında yer alan yeterlilik birimleri için tanımlanan Uygulama (performans) Sınavı (P1) Değerlendirme sonucu olumlu olan adayların belgelerinin geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır.

Yukarıda belirtilen şartlardan en az birini yerine getiren adayların belge geçerlilik süreleri 5 yıl daha uzatılır.

Gözetim

-

 1. Belgenin geçerlilik süresi ne kadardır?
 2. Bu Ulusal Yeterlilikte belgenin geçerlilik süresi 5 yıl olarak belirlenmiştir.

 3. Başvuru şartları nelerdir?
 4. Herhangi bir ön şart bulunmamaktadır.

 5. Sınava kimler başvurabilir?
 6. Sınava başvuruda herhangi bir mezuniyet veya tecrübe şartı aranmamaktadır.

 7. Nereden başvuru yapabilirim?
 8. Sınavlara dair başvurular SAYEM online sistemi üzerinden yapılmaktadır(tıklayınız).

 9. Başvurular ne zaman açılacak?
 10. Sınavlar için başvurular sürekli olarak açıktır.

 11. Sınav ücreti ne kadar?
 12. Bu belgeyi almak için ilk defa başvuru yapan adayların tamamının Ulusal Yeterlilikte belirtildiği üzere zorunlu birim olan A1/T1 teorik sınavına girmeleri gerekmektedir. Bu sınav için belirlenen ücret 220 TL'dir

  Bu Ulusal Yeterlilikte adayların istedikleri sertifikayı almaları için seçme şansı bulunmaktadır. SAYEM bu Ulusal Yeterliliğin B1 ve B2 birimlerinden sınav yapma yetkisine sahiptir. Bu birimlerden sınava girmek isteyen adayların Teorik ve Performans Sınav ücretleri sırasıyla 720 ve 810 TL olarak belirlenmiştir.

 13. Başvurumu tamamladım. Sınavlar ne zaman yapılacak?
 14. Bireysel başvuru yapan adaylar için yapılan talepler yeterli sayıya ulaştığı takdirde sınav tarihi ilan edilir ve başvuru yapan adaylara bildirilir.

 15. Sınavlar nerede yapılacak?
 16. Sınavlar Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinin Orman Genel Müdürlüğü ile yaptığı protokol kapsamında Orman Bölge Müdürlükleri ve Orman İşletme Müdürlüklerinin sorumluluğundaki işletme sahalarında yapılacaktır.

Orman Üretim İşçisi
yeterliliğine