Misyon ve Vizyon


SAYEM MİSYONU

Bağımsızlık, tarafsızlık, şeffaflık, gizlilik ilkeleri doğrultusunda alanında uzman personeller ile öğrenme çıktılarını ulusal/uluslararası standartlar çerçevesinde değerlendirerek eğitim, sınav, ölçme değerlendirme ve belgelendirme hizmeti sunarak ulusal/uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmaya, eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmeye katkı sağlamaktır.

SAYEM VİZYONU

Yaşam boyu öğrenme alanında faaliyet göstermekte olan merkezlere model bir kurum olma sorumluluğunu taşıyarak, eğitim programları, uygunluk değerlendirme, belgelendirme, çalıştay, araştırma, danışmanlık ve diğer faaliyet alanlarında güvenilir, saygın ve öncü bir Merkez olmak.