TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI


390₺


ONLINE BAŞVURU

İÇERİK


Tüketici hakem heyetlerinin görevi nedir? Tüketici hakem heyetleri kimlerden oluşur?

Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Başkanlığı illerde ticaret il müdürü ilçelerde kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyetlerinin diğer üyeleri belediye, baro, tacir/esnaf ve tüketici örgütü temsilcilerinden oluşur. Tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Başkanlığı illerde ticaret il müdürü ilçelerde kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyetlerinin diğer üyeleri belediye, baro, tacir/esnaf ve tüketici örgütü temsilcilerinden oluşur.


Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurularda parasal sınırlar nedir?


Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular için her yıl parasal sınırlar yeniden belirlenmektedir. Söz konusu parasal sınırlar, 2020 yılı itibariyle şu şekildedir;

 • 6.920 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olan illerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerinde 10.390 TL’nin altında bulunan uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri,
 • Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde 6.920 TL ile 10.390 TL arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetleri, görevlidir. 10.390 TL ve üzerindeki uyuşmazlıklar için ise tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz; söz konusu başvuruların tüketici mahkemelerine, tüketici mahkemeleri bulunmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine yapılması gerekmektedir.
 • Tüketici Hakem Heyeti Uzmanı Nedir ?
 • Tüketici hakem heyetleri arasında bilirkişilik kurumuna ilişkin uygulama birliğinin sağlanması ve uygulamada tespit edilen sorunların giderilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği” 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
 • Bilirkişi listelerinin Ticaret İl Müdürlükleri tarafından 81 ilde Tüketici Hakem Heyetleri Bilirkişilik Yönetmeliği’nde belirlenen usul ve esaslara göre, en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar oluşturulacağı duyuruldu. Bu tarihe kadar tüketici hakem heyetleri nezdinde yapılan bilirkişilik faaliyetlerine ilişkin işlemler Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülmeye devam edilecek.
 • Bilirkişi listesi için son gün 31 Aralık


Tüketici Hakem Heyeti Uzmanı Sertifika Programı Nedir ?Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzce 09/07/2020 tarih ve 31180 Sayılı Resmi Gazete de 1,2,3,4,15,16,17,18,19,20,21,36 ve 37 inci maddeleri ile geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girecek olduğundan; Bilirkişi Temel Eğitim Belgesi sahibi ve ilgili Yönetmelikte ( Görselde ) Maddeye  istinaden Hakem Heyetlerindeki bilgi deneyim ve tecrübeyi arttırmak amaçlı hazırlanmış mesleki gelişim Programıdır.


Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğümüzce 09/07/2020 tarih ve 31180 Sayılı Resmi Gazete de 1,2,3,4,15,16,17,18,19,20,21,36 ve 37 inci maddeleri ile geçici 1 inci maddesi yayımı tarihinde, diğer maddeleri ise 01/01/2021 tarihinde yürürlüğe girecek olduğundan; Bilirkişi Temel Eğitim Belgesi sahibi ve ilgili Yönetmelikte ( Görselde ) Maddeye  istinaden Hakem Heyetlerindeki bilgi deneyim ve tecrübeyi arttırmak amaçlı hazırlanmış mesleki gelişim Programıdır.


TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BİLİRKİŞİLİK YÖNETMELİĞİTüketici Hakem Heyeti Uzmanı Sertifika Programı Eğitim İçeriği ve Süresi


Eğitim Programı 36 Saattir


1. Tüketici Hukuku Temel Kavramlar
2. Tüketici Hakem Heyetlerinin İşleyişi
3. Bilirkişilerin Uyacakları Temel ve Etik İlkeler
4. Bilirkişilik Siciline ve Listesi (Başvuru, Kayıt, Çıkarma, Uyarma)
5. Bilirkişilerin Denetimi ve Sorumluluğu
6. Bilirkişi Görevlendirmesi
7. Bilirkişi Raporunun Hazırlanması (Teorik)
8. Bilirkişi Raporları Hazırlanması (Uygulama)
9. İletişim Becerileri
10. Rekabet nedir , Haksız Rekabet
11. Yanıltıcı Ürün ve hizmetler
12. Değerleme ve Değerleme Türleri


SÜREÇ

Eğitim Süreci
Eğitim programı, uzaktan eğitim (online eğitim) formatında hazırlanmıştır.
Tüm müfredat, etkileşimli eğitim (e-eğitim) modülleri ve videolardan oluşmaktadır.
Eğitimlere katılım için belirli bir gün ve saat sınırlaması yoktur. Dilediğiniz yer ve zamanda, internete bağlı olduğunuz tüm cihazlardan (tablet, telefon ve bilgisayar vs.) takip edebilirsiniz.
Bu sertifika programı, toplamda 10 saatlik örgün (sınıf içi) eğitim müfredatının tamamını kapsamaktadır.
Online eğitim süresi, bireysel performans ve eğitim izleme hızınıza göre yaklaşık 2 saat olacaktır.
sertifika almaya hak kazanmak için eğitimi 90 (doksan) gün içinde tamamlamalısınız.
Eğitim, süresiz olarak erişiminize açık kalacaktır.

Sınav Süreci
Sertifika sınavı internet üzerinden yapılır, sınava katılmak için belirli bir gün sınırlaması bulunmamaktadır.
Sertifika sınavına, mobil cihazlardan (akıllı telefon, tablet) veya bilgisayar üzerinden katılabilirsiniz.
Sınavda başarılı olmak için, 25 adet test sorusundan, en az 18 soruyu doğru cevaplamanız gerekmektedir.
Sınavda başarılı olan katılımcılar sertifika almaya hak kazacaktır.
Sınavda başarılı olamayan katılımcılar 3 kez sınav tekrarı yapabilir.

NASIL KATILIRIM ?

Tüketici Hakem Heyeti Uzmanı Sertifika Programına Kimler Katılmalıdır


 • Bilirkişilik başvurusunda bulunacak kişilerde; "Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıldan fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, gerçeğe aykırı bilirkişilik veya tercümanlık yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından mahküm olmamak.
 • Terör örgütleriyle iltisaklı veya irtibatlı olmamak.
 • Daha önce kendi isteği dışında listeden sürekli olarak çıkarılmamış ve tüketici hakem heyetleri nezdinde bilirkişilik yapmaktan yasaklanmamış olmak.
 • Disiplin yönünden meslekten veya memuriyetten çıkarılmamış ya da sanat icrasından veya mesleki faaliyetten sürekli olarak yasaklanmamış olmak.
 • Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için ilgili mevzuat gereği aranan şartlara haiz olmak ve 17'nci maddenin birinci fıkrasının (e) bendinde "Temel ve alt uzmanlık alanlarını gösteren diploma, mesleki yeterlilik belgesi, uzmanlık belgesi, ustalık belgesi veya benzeri belgelerin asılları ve örnekleri" şeklinde belirtilen belgelere sahip olmak.
 • Bilirkişilik temel eğitimini başarıyla tamamlamak.
 • Bilirkişilik yapacağı alanda en az üç yıl fiilen çalışmış olmak.


BİLİRKİŞİLİK TEMEL ve ALT UZMANLIK ALANLARI


Tüketici Hakem Heyetimizde, dayanıklı tüketim malları, küçük ev aletleri, cep telefonu-bilgisayar-televizyon ve tekstil başta olmak üzere; Ahşap Mobilya Yapımcısı, Ayakkabıcı, Bankacı, Bilişim, Belge İnceleme, Bilgi Teknolojileri, Bilişim, Cildiye Doktoru ,Cep Telefonu Tamircisi, Çanta İmalatçısı, Çevre Mühendisi, Deri Eşya Yapımcısı, Derici, Diş Hekimliği, Doğalgaz Mühendisi, Elbise Tasarımcısı, Elektrik Mühendisi, Elektronik Mühendisi, Emlak Komisyoncusu, Emlakçı,Finans Uzmanı, Fizikçi, Fotoğraf, Fuarcılık, Grafoloji, Gümüş Eşya Ve Takı, Güvenlik Sistemleri, Güzellik, Halı, Hasar Eksperi, Hesap Bilirkişisi, İç Mimar, İktisatçı, İnşaat Mühendisi, Kimya Mühendisi, Konfeksiyoncu, Kostüm Yapımcısı, Kozmetik, Kundura Satıcısı, Kuyumcu, Makine Mühendisi, Malzeme Mühendisi, Marka Patent, Metalürji Mühendisi, Mimar, Mobilya Satıcısı/İmalatçısı, Mobilyacı, Muhasebeci, Müzik Aletleri İmalatcısı, Optisyen, Otel, Oto Yedek Parça Satıcısı, Otomotiv, Parfümeri,Peyzaj Mimarı, Saat Tamircisi, Sahtecilik Ve Grafoloji, Serbest Mimar, Sıhhi Tesisat, Sigorta Ekspertiz, Tekstil Mühendisi, Tekstil Tasarımcısı, Terzi, Tesisatçı, Ticaret Hukuku, Turizm, Turizm İşletmeciliği, Veteriner, Web Tasarım, Yalıtım İzolasyon, Züccaciye ve diğer tüm uzmanlık alanlarında inceleme yapıp rapor hazırlayabilecek bilirkişilere ihtiyaç duyulmaktadır.


SERTİFİKA

e-Devlet Sertifika Sorgulama

HEMEN BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ!

ÖNEMLİ NOT:
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ (SAYEM) SADECE BELGELENDİRME HİZMETİ YAPMAKTADIR. KESİNLİKLE İŞ GARANTİSİ VERMEZ!

EĞİTİM SÜRESİ VE ŞEKLİ:
 • Eğitim uzaktan eğitim yöntemiyle gerçekleşmekte olup, dersler ve sınavlar internet üzerinden yapılacaktır.
 • Derslerin işlenişinde Uzaktan Eğitim Yönetmeliği geçerli olacaktır.
 • Katılımcılar Türkiye'nin her yerinden katılabilir.
 • Eğitim başlangıç ve bitiş tarihleri arasında tüm ders videoları 7/24 açık olup dileğiniz zaman aralığında istediğiniz kadar izleyebilirsiniz.
 • Eğitim başladığında kullanıcı adı ve şifre mesaj yoluyla iletilmektedir.
 • Her ders öğretim üyesi tarafından sunulurken bir yandan dersin powerpoint sunusu ekranda gözükmektedir.
 • Sınavlar internet üzerinden, Avrupa Online Sınav Uygulama Kriterlerine göre gerçekleştirilecektir.
 • Eğitim ve sınav 1 ay sürecektir. Eğitim ve sınavların bu süre zarfında gönderilmesi gerekmektedir.
 • Her adayın 3 sınav hakkı vardır.
 • Sınavda 60 ve üzeri alan adaylarımız sertifika almaya hak kazanacaktır.
 • Eğitim sonunda katılımcılara, "Sertifika Belgesi" verilecektir.
 • Sertifika eğitim bitiş tarihinden sonraki 15 iş günü içerisinde kargo olarak gönderilmektedir.
 • Sertifikalar kargoya alıcı (aday tarafından) ödemeli gönderilecektir.

BAŞVURU HAKKINDA:
 • Herhangi bir mezuniyet şartı aranmayıp, bu sertifika eğitimine herkes başvurabilir.
 • Ön başvurusu olmayan adayların kayıtları kabul edilmemektedir.
 • Ön kaydınızı internet üzerinden ya da 0 264 606 0164 iletişim numarasını arayarak oluşturabilirsiniz.
 • Ödeme işlemini kredi kartı ve banka hesabından gerçekleştirebilirsiniz.
Ödemesi Yapılmayan Başvuru Kabul Edilmeyecektir.

ÖNEMLİ NOT:
BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN ÖDEDİKLERİ ÜCRET HANGİ SEBEPLE OLURSA OLSUN İADE EDİLEMEZ! LÜTFEN BAŞVURUNUZU YAPMADAN ÖNCE BİLGİLERİ DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE OKUYUNUZ VE İADE TALEBİNDE BULUNMAYINIZ!

TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ UZMANLIĞI SERTİFİKA PROGRAMI
Son Başvuru Tarihi
25 Eylül 2020

390 ₺


İLETİŞİM

  ( Mesai Saatler: 08:30 - 12:30 || 13:30 - 17:30 )
 • 0 264 606 0164 (Danışma Hattı)
 • 0538 044 64 55 (WhatsApp)

Hesap Sahibi : Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Şube Kodu/Adı : 1946/Sakarya Şubesi
IBAN : TR 3100 0100 1946 8905 4561 5009
Hesap Numarası : 1946-89054561-5009