Son Değişiklikler Çerçevesinde Kamu İhale Mevzuatı


1800₺


ONLINE BAŞVURU

Belediye Şirketlerinin İş ve İşlemleri, 

Belediyelerde Alternatif Gelir/Finans Kaynakları ile Kurumsallaşma Çalışmaları

25/11/2020 - 29/11/2020 Eğitim Programı

 

 

 

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan 18/11/2020 tarihli genelge kapsamında, COVID-19 Salgınına yönelik bazı tedbirler alınmış olup, Üniversitemiz tarafından planlanan Eğitim Programının da alınan tedbirler nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesinin yerinde olacağına karar verilmiştir.


Eğitim Programına ilişkin belirlenecek yeni tarih, daha sonra duyurulacaktır.Belediyelere yönelik mevzuat düzenlemelerinin sürekli değişmesi ya da bazı işlemlere yönelik açık, net ve anlaşılır mevzuat düzenlemelerinin olmaması, mevzuat konusunda kararsızlıklara veya belirsizliklere neden olabilmektedir. Yöneticiler için uygulama tereddütleri ise ciddi bir risk olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yöneticiler için doğru ve zamanında bilgi hayatı önem taşımaktadır. Bu çerçevede, konusunda uzman bir kadro ile belediyelerde gündemde olan tereddütlü konulara yönelik ayrıntılı ve uygulamalı bir eğitim programı hazırlamış bulunmaktayız.

Eğitim programımızda; ihale mevzuatına ilişkin güncel değişiklikler değerlendirilecek, ihale işlemlerindeki riskli ve tartışmalı konularda bilgiler verilecektir. Bununla birlikte, belediye ile belediye şirketleri arasındaki ilişkiler de incelenecektir.

Ayrıca, belediyeler için ek gelir kaynağı olabilecek bazı çalışma önerileri de sunulacak ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi ve iyi yönetişim ilkelerini hayata geçirmeye yönelik somut öneriler de katılımcılarla paylaşılacaktır.

Yoğun eğitim programımızda, sosyal aktivitelere de yer vererek, farklı belediye veya mevzuat uygulamalarının da tartışılması sağlanacaktır.Açıklama:

İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün, 21.02.2007 tarih ve 2007/26 sayılı “Eğitim Faaliyetleri” konulu Genelgesinde; “8- Mahalli idare personeline dönük olarak, bakanlıklar ile bakanlıkların bağlı, ilgili ve ilişkili kuruluşları ile üniversiteler tarafından düzenlenecek olan eğitim programları, bu kurumların mevzuatı uyarınca Bakanlıktan izin alınmadan yürütülebilecektir.” Düzenlemesine istinaden, eğitim programımıza katılım için Bakanlık iznine gerek bulunmamaktadır.

1. GÜN – ÖĞLEDEN SONRA (25/11/2020 - Çarşamba)

Otele Giriş ve Yerleşme

2. GÜN – ÖĞLEDEN ÖNCE (26/11/2020 - Perşembe) Sinan KORALTAN – Muhasebat E. Başkontrolörü

09.30 – 10.15

Kamuda Satın Alma Yöntemlerinin Belirlenmesi

10.30 – 10.45

Kamu İhale Mevzuatına İlişkin Son Değişiklikler

11.00 – 11.45

Kamu İhale Mevzuatında Aşırı Düşük Teklifler

13.30 – 14.15

İhalelere İlişkin Şikayet ve İtirazen Şikayet İşlemleri

14.30 – 15.15

İhale Süreçlerinin Riskleri ve İhale İşlemlerinde Olası Suç Fiilleri

15.30 - 16.15

Kamu İhale Mevzuatı Soru – Cevap

Mangal

Sapanca Park Otel Mangal + Canlı Müzik

3. GÜN – ÖĞLEDEN ÖNCE (27/11/2020 - Cuma) Feyzullah BUDAK- Ahmet Yesevi Üniv. E. Rektör Yardımcısı

09.30 – 10.00

Protokol Kuralları

10.15 – 11.00

Stres Yönetimi ve Öfke Kontrolü

11.15 – 12.30

Kamu Yönetimde Değişim

Sosyal Aktivite

Yayla Gezisi

4. GÜN (28/11/2020 - Cumartesi) Taner ERASLAN - Müfettiş

09.30 – 10.00

Belediyelere Yönelik Alternatif Gelir ve Finans Kaynakları

10.15 – 11.00

Belediyelerde Kurumsal Kapasitenin Arttırılması ve Kurumsal Risk Yönetimi Uygulamaları

11.15 – 12.30

Belediyelerin Denetimi ve Kamu Zararlarının Tespit, Takip ve Tahsil Süreçleri

Sosyal Aktivite

Kartepe Gezisi

5. GÜN – ÖĞLEDEN ÖNCE (29/11/2020- Pazar) Mahmut ÇOLAK – SGK Başmüfettişi

09.30 – 10.00

696 KHK sonrası Toplu Sözleşme Süreci

10.15 – 11.00

696 KHK sonrası Toplu Sözleşme Sürecinde İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamaları

11.15 – 12.30

İş ve Sosyal Güvenlik Uygulamalarına Yönelik Soru ve Cevaplar


SERTİFİKA TÖRENİ

Otelden Ayrılış


Kamu İhale Mevzuatı
Son Başvuru Tarihi
22 Kasım 2020

1800 ₺


İLETİŞİM

    ( Mesai Saatler: 08:30 - 12:30 || 13:30 - 17:30 )
  • 0 264 606 0164 (Danışma Hattı)
  • 0549 694 54 00 (WhatsApp)

Hesap Sahibi : Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Şube Kodu/Adı : 1946/Sakarya Şubesi
IBAN : TR 3100 0100 1946 8905 4561 5009
Hesap Numarası : 1946-89054561-5009